Καλύτερη Χρήση Ψηφιακής Επικοινωνίας (Best Use of Digital Communications)

Στην κατηγορία αυτή διακρίνεται μία καμπάνια που χρησιμοποίησε αποτελεσματικά τα Ψηφιακά Μέσα για να ενημερώσει και επηρεάσει τα επιθυμητά κοινά-στόχο, πετυχαίνοντας τους στόχους που είχε θέσει το προϊόν/υπηρεσία/οργανισμός. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει η χρήση ιστοσελίδων, blogs, ηλεκτρονικών newsletters, online polls και άλλων ψηφιακών εργαλείων.