Πρόγραμμα τελετής απονομής

Η τελετή απονομής θα γίνει στις 7/7/2020. Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση.